Hva vil det si at vi er menighetsbarnehage?

Vår barnehage eies og drives av Fagerborg menighet. Det innebærer at vi legger større vekt på det kristne innholdet i rammeplanen enn de fleste andre barnehager. 

De kristne grunnverdiene som respekt, toleranse, raushet og tilgivelse skal være med å prege hverdagen i barnehagen vår. Vi søker å ha et åpent og naturlig forhold til religiøse spørsmål, men er bevisste på at vi ikke er en søndagsskole. Vi ønsker heller å innta et "undringsperspektiv" sammen med barna.

Kristen tro og tradisjon har sin naturlige plass i barnehagen gjennom bordvers, enkle samlingsstunder, og i forbindelse med høytider som jul og påske. En gang i måneden kommer også presten i Fagerborg menighet på besøk. Vi synger noen kristne barnesanger og lytter til en kort historie fra Bibelen tilpasset barnas nivå.

Sammen med andre barnehager i nærmiljøet, ønskes vi velkommen til påskevandring og pinsefest i kirerommet. I tillegg deltar vi som menighetens egen barnehage på utvalgte familiegudstjeneste. Under høsttakkefest i september, luciagudstjenesten før jul, og blomstergudstjeneste er vi med og gå i prosesjon inn i kirken med henholdsvis grønnsaker, lucialys og blomster. Og så er vi med under gudstjenesten og synger sanger vi har øvd på. Det er helt frivillig for barn og deres foreldre om å delta på disse gudstjenestene. 

Powered by Cornerstone