Med pondus i barnehagedrift

Tanken om barnehagedrift ble sådd allerede rett etter krigen. Det var menighetspedagog Ingrid som la merke til at det var mange barn som oppholdt seg gatelangs i området rundt Fagerborg og Majorstuen, og som tilsynelatende ikke hadde noe å foreta seg. Ingrid ble svært engasjert i dette og tok kontakt med noen småbarnsforeldre i Fagerborg menighet med spørsmål om de ville være med å starte opp noe for nettopp disse barna. 

Med positiv respons satte de igang et felles engansjement med for å anskaffe midler. Utholdene pågangsmot og tro på prosjektet gav resultater. I 1958 var målet nådd og muligheten på plass for oppstart av barnehage. De første årene var virksomheten knyttet til menighetens lokaler i Rosenborggata 3, som korttidsbarnehage med barn i alderen tre til syv år. 

Etter hvert flyttet barnehagen inn i nye lokaler på "Bayern", en grønn idylliske lomme, litt tilbaketrukket i et rolig boligområde. Festetomten ble leid for én krone i året til Oslo kommune. Som eiere var menighetsrådet i Fagerborg svært opptatt av at det skulle være faglig høy kvalitet på de ansatte. Historien forteller at det ble tatt kontakt med rektoren ved Dronning Mauds minne i Trondheim, og som igjen plukket ut barnehagelærerinner til Fagerborg Menighetsbarnehage.

I 1991 ble barnehagen gjort om til en ordinær barnehage med plass til 36 barn i alderen tre til seks år. 

I overgangen til 2000 tallet gikk menigheten inn i nye vurderinger for videre drift av barnehagen. Med femti års slitasje på huset var det stort behov for oppussing og oppgradering til dagens barnehagestandard. Etter grundige drøftingsrunder ble det fattet vedtak om å bygge nytt.  

Foreldregruppen ble en viktig ressurs og bidragsyter i denne perioden. I oktober 2007 flyttet hele barnehagen over til nabotomten og inn i midlertidig brakkelokaliteter. Men enkle rammer gav likevel en glad tid med mye liv i denne mellomperioden.

Reiulf Ramstad Arkitekter tok utfordringen, og ble sammen med Follo Bygg og Eiendom som hovedentreprenør, engasjert til å bygge nye Fagerborg Menighetsbarnehage. I desember 2010 flyttet små og store tasser inn i et spenstig designbygg.

Lekende linjer, et lyst og varmt innemiljø gir ramme for kreativ lek og utvikling. Med et bevisst valg om å beholde drift omkring avdlingsprinsippet, ønsker barnehagens ledelse å styrke barnas tilhøringhet- og trygghetsopplevelse. Samtidig kan de ulike rommene åpnes mot hverandre slik at avdelingene kan utvide plassen og ha felles lek og aktiviteter. Glass og vinduer morsomt og rart plassert gjør at stimulerende dagslys er gjennomgårende flere steder i bygningen. 

Avdelingsnavnene Blåveis og Hvitveis, for tre til seksåringene våre, følger oss videre. I nytt hus har vi doblet størrelsen på virksomheten, og Blåbær og Tyttebær gir nå tilhørighet for de aller minste. Hver avdeling ledes av en førskolelærer. 

Velkommen til oss. Her er det godt å være, leke og lære!

Powered by Cornerstone