Her kommer listet opp de spørsmål som vi ofte får henvendelser om. Kanskje du finner noen svar allerede her?

Spørsmål

 

Trenger vi å bo i bydel St.Hanshaugen for å søke plass i Fagerborg Menighetsbarnehage? 
- Nei.

Er det en fordel å være aktive i Fagerborg menighet?
- Nei, det har ingenting å si for om en får plass.

Trenger barnet vårt være døpt, og behøver vi evt å levere dåpsattest ved søkingsprosessen?
- Nei, til begge spørsmålene.

Powered by Cornerstone