Barnehagens fokusområder

Prososialt arbeid
Vi legger vekt på å lære barna å hjelpe hverandre, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne hverandres følelser og prestasjoner, inkludere alle i lek og vise omsorg. Vår filosofi er at barna speiler og lærer av de voksne, og at vi derfor har et stort ansvar som rollemodeller. Ved å vise omsorg og gi trøst, viser vi barna hvordan de kan trøste hverandre. Ved å la barna hjelpe oss med praktiske ting, viser vi dem hvordan de kan hjelpe hverandre. Ved å vise glede og begeistring når de mestrer nye ting, viser vi dem hvordan de kan heie på hverandre. Ved å snakke rolig og lytte til deres følelser når de er lei seg eller sinte, viser vi dem hvordan de kan lytte til oss og til andre barn. Vår jobb er å møte barna slik vi selv ønsker å bli møtt, og å ta dem på alvor som små mennesker med store tanker og følelser. Barn som blir møtt av gode voksne, lærer å møte verden med en trygg selvforståelse og raushet.  

Sang og musikk
Vi ønsker at musikk skal være en stor del av hverdagen, og synger mye sammen både i samlingsstundene og i dagliglivet på avdelingene. Vi synger i lek, på tur, før måltidene, på stellebordet og når et barn trenger et fang å sitte på. Vi ser at dette styrker barnas ferdigheter på mange områder, i tillegg til at det skaper glede og tillit. Bevegelsessanger øker de motoriske ferdighetene og stimulerer språket.  De styrker også barnas konsentrasjonsevne, lytteevne, tone- og rytmesans, fantasi og kreativitet. Vi har også «disco» med jevne mellomrom, og hopper og danser sammen. Det synes både små og store er supergøy, og gir mye sprudlende energi. 

Språk og fortellinger
Vi jobber aktivt med språkstimulering gjennom lek, høytlesning, rim og regler, samlingsstunder hvor vi lærer barna nye ord og begreper, bevegelsessanger og gjennom de daglige samtalene på avdelingen. Vi er opptatt av å hjelpe barna til å sette ord på følelser og opplevelser de har, og til å fortelle om små og store hendelser både til oss som jobber i barnehagen og til foreldrene. Vi bruker eventyr og fortellinger aktivt i det pedagogiske opplegget gjennom året og knytter ulike temaer til disse. 

Miljøbevissthet
Vi er opptatt av å ta vare på miljøet og engasjere barna i dette. Det innebærer blant annet at vi praktiserer aktiv kildesortering sammen med barna, de får f. eks være med å kaste glass og metall i egne containere eller pante flasker. Vi snakker også med dem om å ta vare på lekene våre slik at de ikke så lett går i stykker, om å ta vare på naturen og ikke forsøple når vi ferdes utendørs, om hvor lang tid ulikt søppel bruker på å brytes ned, og om å gi bort klær og leker de ikke lenger bruker til Fretex eller andre bruktbutikker. 

 

Powered by Cornerstone