Velkommen innom

Besøksdager 2023:

Datoer kommer i desember/januar.

Påmelding sendes på mail til f.mbhg@online.no 

--

 

Ønsker du/dere å besøke oss, se bygget og møte noen av våre ansatte? Kanskje vurderer du/dere vår barnehage som alternativ til ditt barn? Velkommen til å ta kontakt for avtale.

Det er viktig for oss å verne om ro og trygghetsopplevlese for våre barn. Derfor er vi nøye på å unngå for mange avbrytelser i barnas hverdag. Da vi får svært mange slike henvendelser i løpet av året, ser vi det nødvendig å avgrense besøkene til et naturlig tidspunkt, og i god tid i forhold til søknadsfrist og hovedopptak. 

For å imøtekomme de ulike behovene så godt som mulig, samler vi dere puljevis og gjennomfører gruppevisninger.

 

Powered by Cornerstone