Velkommen innom

Besøksdager 2024:

Torsdag 15.02 kl:10.00

Onsdag 21.02 kl:13.00

Tirsdag 27.02 kl:12.30

Påmelding sendes på mail til f.mbhg@online.no

Per i dag så vet vi at vi har 14 ledige plasser fra august, men det er stor
sannsynlighet for at det blir noen plasser til. 

Ønsker du/dere å besøke oss, se bygget og møte våre ansatte?
Kanskje vurderer du/dere vår barnehage som alternativ til ditt barn?
Velkommen til å ta kontakt for avtale. 

Det er viktig for oss å verne om ro og trygghetsopplevelse for våre barn. 
Derfor er vi nøye på å unngå for mange avbrytelser i barnas hverdag. Da vi får svært mange slike henvendelser i løpet av året, ser vi det nødvendig å avgrense besøkene til et naturlig tidspunkt, og i god tid i forhold til søknadsfrist og hovedopptak. 

For å imøtekomme de ulike behovene så godt som mulig, samler vi dere puljevis og gjennomfører gruppevisninger.

Powered by Cornerstone