Fagerborg menighet

Barnehagen er heldig som har en aktiv eier i ryggen. Med hjerte for de aller yngste, har Fagerborg menighet i mange tiår valgt å bruke tid og ressurser på barnehagedrift. 

Samarbeidet er sterkt. I løpet av året er det like gjerne presten som tar en tur oppom oss og har prestesamling, som at barnehagen har mulighet til å besøke kirken. 

Med stolte og kameraknipsende familiemedlemmer, fylles kirkebenkene til høsttakkefest, luciafeiring og blomstergudstjeneste. Disse gudstjenestene blir lagt opp til at barna kan være mest mulig deltagende med sang, lystenning og drama.

Annet samarbeid med menigheten er julegudstjeneste, påskevandring og pinsefest. Sammen med andre barnehager, inviteres vi til kirken og blir mer kjent med bibelhistoren og de ulike helligdagene. 

Ellers har søndagsskolen en viktig plass under gudstjenester gjennom hele året.

Menigheten anvender barnehagens lyse og romslige lokaler til egne arrangementer. De står blant annet for middag for barnefamilier og den årlige juletrefesten.

Bibellesetreff og hyggestund samler mange av de som er skikkelig voksne.

Det diakonale arbeidet i menigheten er pulsen for mye av det som arrangeres, deriblant også besøkstjenesten.

Med en engasjert og bevisst kantor, er Fagerborg priviligerte med kirkemusikk på høyt mulikalsk nivå. Kirken er ettertraktet som konsertlokale, ikke minst pga størrelsen og kvaliteten på kirkeorgelet som ble bygd i 2007.

Velkommen til å ta kontakt med menigheten direkte. Ta gjerne en titt på fagerborgkirke.no for oppdatert informasjon.

 

Powered by Cornerstone