Søke barnehageplass

Opptak av barn som får plass hos oss i Fagerborg Menighetsbarnehage, foregår via bydel St.Hanshaugen. Dvs at du/dere søker sentralt på kommunens nettsider. Der er det mulighet for å sette opp ønsker på barnehage i prioritert rekkefølge.

Kriterier for opptak gjøres utfra Fagerborg Menighetsbarnehages egne vedtekter. Søsken i barnehagen vil bli prioritert. Barn av ansatte ved barnehagen/menigheten har også fortrinn. Ellers skjer opptak etter de til enhver tid gjeldende kommunale opptakskriterier. 

Vi minner om at fristen for hovedopptaket er 1.mars - for hovedopptaket for høsten.

 

På Oslo kommunes egen barnehageportal vil du finne primæropplysningene på hver enkelt barnehage, inkl. oss. Fagerborg Menigetsbarnehage står oppført under St.Hanshaugen bydel.

Om ønskelig, kan du herfra gå direkte inn på www.oslo.kommune.no og sende inn hovedsøknaden på barnehageplass.

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone